mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakt Zapraszamy!

ul. I Bryga​dy Leg​ionów 19
Goleniów​​

tel./fax +48 91 46 90 519​​

ul. Przyszłości 15A
70-893 Szczecin

tel./fax +48 91 485 96 20

W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo podczas transportu międzynarodowego?

Transport z wykorzystaniem samochodów ciężarowych może służyć do przemieszczania ładunków o różnych własnościach. Spora część z nich może zwierać substancje, które są uznawanie za niebezpieczne, tj. mające postać cieczy, gazów lub ciał stałych łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, a także silnie żrących, utleniających czy trujących albo toksycznych i promieniotwórczych.

W sytuacji, gdy stanowią one znaczną część wiezionych towarów, niezbędne będzie spełnienie warunków wynikających z umowy o ARD (L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) obowiązującej w transporcie międzynarodowym. W Szczecinie przewozami realizowanymi w ramach tej konwencji zajmuje się firma PORT-TRANS. Przekonajmy się, jakie powinności są związane z obsługą takich transportów.

 

Jak musi być oznakowany pojazd z ładunkami ADR?

Samochód przewożący ładunki ADR powinien być wyposażony w tablice ułatwiające identyfikację danej substancji w razie konieczności podjęcia akcji ratunkowej lub usuwania skutków wypadku albo kolizji. Mają one postać prostokątnej pomarańczowej tablicy z czarnym obramowaniem, która zawiera dwie liczby. U góry znajduje się tzw. kod niebezpieczeństwa HIN określający kategorię i działanie danej substancji. Niżej znajduje się kod materiału UN, który podaje cyfry określające konkretny rodzaj wiezionej substancji. Tablice tego typu są umieszczane z przodu i z tyłu pojazdu, a także na jego bokach. Samochody do przewozu ładunków ADR są też wyposażone w tablice w kształcie obróconego pod kątem 45° kwadratu, gdzie znajduje się piktogram pokazujący klasę i podklasę przewożonego ładunku.

 

Wyposażenie pojazdów do transportu ładunków ADR

Pojazd, którym przewożone są ładunki ADR, powinien być wyposażony w odpowiednie urządzenia gaśnicześrodki ochrony indywidualnej dla kierowcy. Musi on też mieć przy sobie dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia z zakresu przewozów ADR. Niezbędna jest również dokumentacja ładunku oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy załadunku i rozładunku.